برنامه برگذاری همایش در روز 27 و 28 بهمن 1400
25 بهمن 1400
برنامه برگذاری همایش در روز 27 و 28 بهمن 1400

با سلام و احترام

به استحضار پژوهشگران محترم می رساند برنامه ی برگذاری همایش در روز های 27 و 28 بهمن ماه سال 1400 برای ارائه ی سخنرانی و نمونه پوستر به زودی در سایت بارگذاری می شود..لطفا هر پژوهشگری که مقاله ایشان برای سخنرانی پذیرفته شده در ساعت مقرر اعلام شده و طبق برنامه به ارائه خود بپردازد و پژوهشگرانی که مقاله آن ها برای ارائه ی پوستر پذیرفته شده طبق پوستر بارگذاری شده در سایت پوستر خود را طراحی کنند.

    با تشکر

 دبیرخانه دومین همایش هوش مصنوعی و محاسبات نرم در علوم انسانی

login