هوش مصنوعی و محاسبات نرم

 

 • داده کاوی، تحلیل مه داده، تحلیل شبکه‌ها‌
 • یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و استنباط بیزی
 • پردازش و فهم زبان‌های طبیعی و ترجمه ماشینی
 • پردازش تصویر و گفتار
 • علوم شناختی و یادگیری رفتاری، تحلیل نقشه کارکردی مغز انسان   
 • نظریه بازی و تحلیل استراتژی
 • طراحی سیستم، مهندسی مجدد نرم‌افزار
 • مهندسی دانش و سامانه پشتیبانی تصمیم
 • بهینه سازی، مدل‌سازی و شبیه‌سازی، ابزارهای نوین ریاضی
 • بانک‌های داده توزیعی و بلاک چین
 • کد گذاری و رمزنگاری نوین، پول رمزنگاری شده، قراردادهای هوشمند
 • وب کاوی، وب معنائی، تحلیل متون، درخت دانش
 • عامل‌های هوشمند و مدل‌سازی عامل محور

موضوعات کاربردی

 • سلامت الکترونیک
 • تعامل انسان و ماشین
 • هوش تجاری، هوش مالی، روش ها و ابزارهای مالی هوشمند
 • کارافرینی و ارائه ایده‌های نوین کسب و کار، استارتاپ‌های متکی بر هوش مصنوعی و محاسبات نرم
 • جایگاه پارک‌های فناوری در توسعه کسب و کار مبتنی بر هوش مصنوعی و محاسبات نرم 
 • آینده پژوهی، تبیین افق زندگی بشری و چالش‌های متاثر از پیشرفت هوش مصنوعی
 • شهر الکترونیک
 • باستان شناسی هوشمند
 • رهیافت های فلسفی در هوش مصنوعی
 • الهیاتِ هوش مصنوعی