شرایط بررسی مقاله

 1. در جهت اهداف و محور­های همایش باشد.
 2. جنبه­‌ی علمی و پژوهشی داشته باشد
 3. در صورتی­‌که مقاله بیشتر از یک نویسنده داشته باشد سخنران مقاله از سوی نویسندگان با علامت (*) در بالای سمت راست نام وی در مقاله مشخص شده باشد.
 4. چکیده مقاله حداکثر در 200 کلمه تنظیم شده باشد و حداقل باید 150 تا کلمه باشد، در غیر این صورت در سایت بارگذاری نمی شود.
 5.  کلمات کلیدی مقاله حداکثر 5 کلمه در سطری جداگانه بلافاصله بعد از چکیده ذکر شوند.
 6. مقاله می‌تواند به یکی از زبان‌های فارسی یا انگلیسی تدوین شود.
 • مقاله‌های فارسی باید در نرم افزار Word 2010 با قلم BNazanin  مطابق با نمونه‌ی موجود در سایت همایش  تدوین شوند.
 • مقاله‌های انگلیسی باید در یکی از نرم افزارهای Word 2010 یا  Latex مطابق با نمونه‌ی موجود در سایت همایش  تدوین شوند.
 
شرایط ارسال مقاله توسط نویسندگان:
 1. به ازای هر مقاله حداقل یک نفر باید در همایش شرکت و هزینه­‌های آن را بپردازد.
 2. هر شرکت کننده حداکثر می تواند دو مقاله ارایه دهد.
 3. پست الکترونیکی نویسنده یا نویسندگان مقاله بلافاصله پس از اسم یا اسامی آنان درج شده باشد.
 4. آدرس دقیق محل کار نویسنده در صفحه اول، مطابق فایل نمونه درج شده باشد.