در راستای برگزاری موفقیت آمیز اولین همایش هوش مصنوعی و محاسبات نرم در علوم انسانی، دومین کنفرانس در این حوزه به صورت مجازی توسط دانشکده آمار، ریاضی و رایانه دانشگاه علامه طباطبائی در بهمن ماه 1400 برگزار خواهد شد. هدف این کنفرانس برآورده نمودن دستاوردهای علمی زیر در راستای رفع نیازهای سازمان‌های اجرائی/مؤسسات صنعتی کشور می باشد:

شناسائی فرصت‌ها و چالش‌های حاصل از بکارگیری هوش مصنوعی در علوم انسانی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مدیریتی، زبان و ادبیات، روانی و آموزشی و ...

  • راهکارهای مبتنی بر فناوری و هوش مصنوعی در توسعه پایدار علوم انسانی جهت حل مشکلات کشور
  • ایجاد فرصتی جهت تعامل سازنده مابین دانشمندان، پژوهشگران، مهندسان، مدیران و سیاست گذاران
  • ایجاد بستری برای توانمندسازی فارغ التحصیلان علوم انسانی جهت اخذ فرصت‌های کسب وکار مبتنی بر فناوری های هوشمند
  • آینده پژوهی و مطالعه اثر هوش مصنوعی در آن و تبیین افق زندگی بشری با هوش مصنوعی   

ایجاد بستری برای جهت‌دهی پژوهش‌های کاربردی و توسعه مطالعات میان رشته‌ای علوم انسانی، علوم شناختی و رفتاری و هوش مصنوعی و محاسبات نرم