در سری کنفرانس های هوش مصنوعی و محاسبات نرم در علوم انسانی به دنبال پاسخگویی به چنین سوالات بنیادین و چالشی هستیم. در این راستا، به دنبال اهداف زیر هستیم:

 

  • معرفی ابزارهای مدرن ریاضی محض و کاربردی و نقش آن ها در تحول و توسعه ی شاخه های جدید هوش مصنوعی و تعامل آن ها با حوزه های متنوع علوم انسانی
  • ارائه اخرین دستاوردهای نظری و عملی در زمینه تعامل انسان و رایانه
  • فراهم آوردن محیطی مناسب برای تعامل میان متخصصین و پژوهشگران هوش مصنوعی و حوزه های وابسته و متخصین و پژوهشگران علوم انسانی
  •  بررسی آثار متقابل هوش مصنوعی و علوم انسانی بر یکدیگر و جهت‌گیری آینده آنها و تبیین افق زندگی بشری با هوش مصنوعی
  •  فراهم کردن بستری مناسب برای جهت‌دهی پژوهش‌های کاربردی علوم انسانی بر پایه ی ابزارهای هوش مصنوعی و محاسبات نرم
  • ایجاد فضای علمی مناسب برای دانشجویان علوم رایانه و علوم انسانی جهت ارائه پژوهش های جدید و یادگیری مطالب روز دنیا