سخنرانی دکتر علیرضا خان تیموری در 27 بهمن 1400
19 بهمن 1400
سخنرانی دکتر علیرضا خان تیموری در 27 بهمن 1400

سخنران مدعو دومین همایش هوش مصنوعی و محاسبات نرم در علوم انسانی

آقای دکتر علیرضا خان تیموری، متولد ایران می باشند. مدرک کارشناسی خود را در هوش مصنوعی از دانشگاه علم و صنعت، کارشناسی ارشد را از دانشگاه امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) در مهندسی کامپیوتر و دکترای خود را نیز از همین دانشگاه در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی گرفته اند. علایق پژوهشی ایشان شامل یادگیری ماشین، بیوانفورماتیک، محاسبه گری زیستی، هوش محاسباتی و مدل های گرافیکی احتمالاتی می باشد. نامبرده عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان هستند و اخیرا نیز در فرصت مطالعاتی ویژه ای در مرکز تحقیقاتی پزشکی دانشگاه فرایبورگ آلمان به سر می برند. ایشان در حدود 60 مقاله پژوهشی در مجلات معتبر علوم و مهندسی کامپیوتر دارند.

login