تعداد کلمات چکیده مقالات
26 دی 1400

تعداد کلمات چکیده مقالات

به اطلاع کلیه ی فرهیختگان،اساتید و دانشجویان می رساند که حداقل تعداد کلمات چکیده مقالات باید 150 تا کلمه باشد. در غیر این صورت مورد پذیرش سایت نیست و در سایت بارگذاری نمی شود.

با تشکر هیئت اجرایی دومین همایش هوش مصنوعی و محاسبات نرم در علوم انسانی

login